สถานที่น่าเที่ยวในหมวด สถานที่ท่องเที่ยวระยอง

แหลมแม่พิมพ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย จังหวัด: ระยอง แหล่งท่องเที่ยวประเภท: อ่าว, ชายหาด, ทะเล แหลมแม่พิมพ์แหลมแม่พิมพ์ ระยอง แหลมแม่พิมพ์มีชายหาดสวยมาก ทะเลก็สวย ยังมีกลิ่นไอธรรมชาติชายทะเลเหลืออยู่ บริเวณหาด อ่านต่อ...