เขาชีจรรย์ มีพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้น

เขาชีจรรย์

เขาชีจรรย์ มีพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้น เหมาะสำหรับกราบไหว้ขอพร