พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาเขาชีจรรย์