ปฏิมากรรมแกะสลักบนแผ่นหินเป็นรูปต่าง ๆ

ปฏิมากรรมแกะสลักบนแผ่นหิน

ปฏิมากรรมแกะสลักบนแผ่นหินที่วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร