หินแกะสลักเป็นพระพุทธรูปประจำวัดเกิดปางต่าง ๆ

หินแกะสลัก เป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

หินแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ บนศาลายาใจคนบุญ วัดถ้ำผาแด่น