พญาครุฑ และพญานาค แกะสลักบนหิน ที่วัดถ้ำผาแด่น

พญาครุฑ และพญานาค หินแกะสลัก

พญาครุฑ และพญานาค แกะสลักบนหิน ที่วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร