ล่องเรือทำบุญไหว้พระฟรี กับเทศบาลนครนนทบุรี

ล่องเรือไหว้พระเสริมมงคลชีวิตกับเทศบาลนครนนทบุรี

ล่องเรือ ไหว้พระเสริมมงคล
ล่องเรือ ไหว้พระเสริมมงคล

ไหว้พระเสริมดวงทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มเป็นสิริมงคลกับชีวิต โดยเทศบาลนครนนทบุรี

โดยมีสถานที่สำคัญ ๆ ดังนี้

  • ศาลเจ้าแม่ทับทิม
  • พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
  • วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
  • วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
  • วัดท้ายเมือง
  • วัดแคนอก
  • พุทธสถาน เชิงท่า-หน้าโบสถ์
  • วัดฉิมพลีสุทธาวาส
  • วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
  • วัดบางจาก

ได้เที่ยว แถมยังได้ทำบุญด้วย กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ อย่าพลาดไปทำบุญกันนะครับ