ไร่ทานตะวัน อยู่ตรงข้าม Toscana Valley เขาใหญ่

ไร่ทานตะวัน อยู่ตรงข้าม Toscana Valley เขาใหญ่

ไร่ทานตะวันแห่งนี้มีชื่อว่า ไร่พราวตะวัน อยู่ตรงข้าม Toscana Valley เขาใหญ่ (หอเอนปิซา)