ดอกทานตะวัน

ดอกทานตะวันเบ่งบานในทุ่งทานตะวันของไร่พราวตะวัน

ดอกทานตะวันเบ่งบานในทุ่งทานตะวันของไร่พราวตะวัน